Kancelaria stosuje przejrzyste stawki rozliczeń dostosowane do nakładu pracy oraz etapu na jakim Klient korzysta z naszej pomocy.

Stosując konkurencyjne stawki oraz przejrzyste zasady rozliczeń zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z pomocy prawnej jest niejednokrotnie ostatecznością w trudnych sytuacjach życiowych. 

Systemy rozliczeń z Klientem:

  • rozliczenie godzinowe – w tym systemie Klient rozliczany jest za czas poświęcony w związku z realizacją zlecenia. Ten system rozliczania przeznaczony jest dla Klientów, którzy potrzebują doraźnej pomocy prawnej i  chcą mieć możliwość szybkiej konsultacji i wsparcia ze strony prawników. Stawka godzinowa podlega negocjacji w zależności od stopnia złożoności i zakresu zleconej sprawy.
  • rozliczenie ryczałtowe – system ten oznacza określenie konkretnej kwoty wynagrodzenia. Stosujemy go w sprawach, w których możemy w przybliżony sposób określić zakres prac i czas który poświęcimy na ich zrealizowanie.
  • rozliczenie za stałą obsługę prawną – pula godzin obsługi prawnej kalkulowanej według preferencyjnej stawki godzinowej. System ten przeznaczony jest przede wszystkim do Klientów zainteresowanych stałą obsługą prawną Kancelarii. Opłata miesięczna uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta, a także od ilości, rodzaju oraz charakteru zagadnień prawnych. Zaletą tego systemu rozliczenia jest bieżąca znajomość spraw i problemów Klienta przez Kancelarię.
  • rozliczenie za efekt – w sprawach o dochodzenie zadośćuczynienia czy odszkodowań z różnorakich zdarzeń losowych Kancelaria oferuje system wynagrodzenia zależny od realizacji efektu pracy Kancelarii i zakładanego celu. Wynagrodzenie takie ustalane jest jako procentowa wartość z uzyskanego efektu.